• Issuu
Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 roku
Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 roku

Seria: Poza seriami

ISBN: 83-88560-97-2

Rok wydania: 2003

Informacja:

674 strony
format netto 162×215 mm
oprawa twarda, płócienna
20 ilustracji czarno-białych i 8 kolorowych
wybór i opracowanie Jan Białostocki

[Nakład wyczerpany]

Wybór tekstów z historii myśli o sztuce. Tom przynosi szeroką panoramę poglądów na sztukę, od Sokratesa i Platona aż po Traktat o malarstwie Leonarda da Vinci, omawiając po drodze zagadnienia imitacji w malarstwie, opisu w poezji i porządku w architekturze, problemy teologii ikony i historię ikonoklazmu, poglądy Ojców Kościoła na piękno oraz wczesnorenesansowe poglądy na sztukę.