• Issuu
Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej
Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej

Seria: Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii

ISBN: 83-88560-29-8

Rok wydania: 2002

[Nakład wyczerpany]
Doskonały przykład analizy rozwoju myśli naukowej. Autor z rzadko spotykanym znawstwem i erudycją charakteryzuje myśl poprzedzającą doktryny Newtona czy Lavoisiera, stwierdzając, że konstruowany przez naukę obraz świata i sposób, w jaki ludzie danej epoki postrzegają rzeczywistość i wytyczają drogi wiodące ku jej poznaniu, zależą od pewnych metafizycznych wzorców, funkcjonujących jako aprioryczne "prawidła myślenia".