• Issuu
No picture
Wszystkie wojny świata

Rok wydania: 2021

[Książka w przygotowaniu]

Katastrofa, wojna, konflikt – jaka jest ich morfologia? Jak z dzisiejszej perspektywy czytać powracające obrazy katastrof czy oglądane z dystansu pozostałości po historycznych wydarzeniach? Czy antyczna umiejętność „czytania (z) popiołów” może być użyteczna w tej próbie archeologii współczesności? Od Hiroszimy i Czarnobyla przez współczesne konflikty i kryzysy autor tworzy planetarną kartografię destrukcji: przygląda się fotografiom, tekstom i dyskursom dotyczącym katastrof i wojen – także „wojen wewnętrznych” – by spróbować zdekolonizować ich obraz i wpływ na nas samych.