• Issuu
 • Cel prezentowanej antologii jest podwójny. Ma ona, po  pierwsze, przedstawić w jednym miejscu najważniejsze dla  światowej refleksji teksty poświęcone oralności. Po wtóre –  odsłonić historię pewnej hipotezy badawczej sformułowanej  w XX wieku, która miała posłużyć odkryciu uniwersalnych  początków wszelkiej kultury. 

  28,90 zł
 • Prace zamieszczone w niniejszym tomie należą do kanonu studiów nad autobiografią.
 • Wybór studiów poświęconych problemom narracji powieściowej ze wstępem Michała Głowińskiego.
 • Wybór klasycznych tekstów poświęconych grotesce.
 • Próby różnorakiego ujęcia i skomentowania zjawiska ironii.
 • Antologia przekładów z języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego klasycznych prac podejmujących temat związku literatury i psychoanalizy.
 • Poświęcone dekonstrukcjonizmowi najważniejsze artykuły i studia wybrane ze światowej literatury przedmiotu.
 • Zbiór tekstów przedstawiających rozmaite ujęcia retoryki - od czasów starożytności po czasy współczesne.
 • Tom rozpraw poświęcony związkom literatury i sztuk plastycznych.

 • Zebrane teksty prezentują odmienne teorie i tezy dotyczące alegorii i ostatecznie doprowadzają do redefinicji tego pojęcia.