• Issuu
Ut pictura poesis
Ut pictura poesis

Seria: Tematy teoretycznoliterackie

ISBN: 83-7453-717-5

Rok wydania: 2006

Informacja:

redakcja: Marek Skwara, Seweryn Wysłouch

liczba stron: 288
format: 125 x 195 mm
oprawa broszurowa


[Tymczasowo niedostępne]

Wybór tekstów z archiwum „Pamiętnika Literackiego”. Horacjańskie pojęcie ut pictura poesis sugeruje, że poezja jest mówiącym malarstwem, a malarstwo widzialną poezją, ponieważ obie sztuki łączy podobny sposób naśladowania natury. To stwierdzenie głęboko zainspirowało zarówno artystów, jak i uczonych. Szkice zebrane w tym tomie ukazują, jak ową ideę ujmowali współcześni myśliciele, reprezentujący rozmaite dyscypliny i stanowiska badawcze. Obok tekstów poświęconych pokrewieństwom literatury i sztuk plastycznych znalazły się też rozprawy wpisujące Horacjańską maksymę w kontekst współczesności – retorykę obrazu oraz działanie reklamy.

Dariusz Pawlicki | Pisarze.pl