• Issuu
 • Publikacja Kartezjusz i Kanibale Iwony Krupeckiej to próba odpowiedzenia na pytania zastanawiające humanistów od dawna. Czy rodzaj ludzki jest jeden? Czy rozum jest powszechny? A może nasze poznanie zawsze ma charakter kulturowy? Albo, słowami Kartezjusza, czy wychowanie pośród Kanibali uczyniłoby z nas Kanibali? Czy to klimat, czy społeczeństwo nas raczej kształtuje? A wreszcie, co począć w obliczu narastającego sceptycyzmu? Obecnie odpowiedzi na te pytania wydają się być podstawą myślenia nie tyle akademickiego, co ogólnohumanistycznego. Zasadnym jest wydanie tej publikacji właśnie w Gdańsku, mieście wzniosłych idei, otwartości, będącym prekursorem licznych działań społecznych i kształtującym nowe pokolenia.

  41,65 zł
 • Czy w tym geopolitycznym układzie, wspieranym przez coraz bardziej zaawansowaną technologię militarną, jest jeszcze miejsce na pytanie o ludzkie życie i o naszą zdolność do jego opłakiwania? Czy Izrael, stosujący chroniące ludność cywilną taktyki prewencyjne, jest dzisiaj bardziej uwrażliwiony na cierpienie mieszkańców Strefy Gazy? Do jakiego stopnia współczesny Izrael jest demokracją? Autorka Anatomii nieobecności usiłuje odpowiedzieć na te i inne pytania, przypatrując się licznym narracjom medialnym i politycznym, izraelskim, palestyńskim i zachodnim, lewicowym i prawicowym.

  33,15 zł
 • Cudowne wynalazki? to pierwsza w języku polskim monografia antropologiczno-historyczna i językowa, a nie teologiczna, poświęcona medialnej refleksji Kościoła na tym soborze. Nigdy do tej pory w języku polskim tak szeroko i precyzyjnie, a jednocześnie niezwykle barwnie nie zaprezentowano tych spraw, w tym roli, jaką w nich odegrało kilka tysięcy dziennikarzy, których do Rzymu wysłały redakcje z całego świata.

  46,75 zł
 • Pojawienie się uchodźców to szansa, by zastanowić się, dlaczego Europa – tak dumna z własnej otwartości – jest na Innego tak bardzo zamknięta. 

  35,70 zł
 • Wywiad rzeka z Nathalie Heinich, wybitną francuską socjolożką, jest zaproszeniem do tego, by odczytywać świat na nowo, poza utartymi schematami wytyczanymi przez nauki społeczne.

  34,00 zł
 • Opowieść o roku 1968 musi stać się nieuchronnie opowieścią o generacji ’68 – pokoleniu niebywale dynamicznym i twórczym.

  41,65 zł
 • Pojednanie – to jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi nie tylko Europa, ale ludzkość. Za tym słowem kryją się dziesiątki milionów ofiar, ludzi zamordowanych, ludzi, którzy zginęli w walce, rannych, ograbionych, zgwałconych, wygnanych.

 • Dyskusja z nowym, skonstruowanym przez feminizm mitem „kobiecości”, który pomija znaczne obszary doświadczeń, związanych z orientacją seksualną, swoistym odczuwaniem ciała i jego ekspresją.

 • Konsekwentna i całościowa krytyka społeczna, wyprowadzona z upokorzeń, rozczarowań i cierpień codzienności.

 • W czym tkwi tajemnica atrakcyjności tego, co religijne, dla współczesnych mediów? Autor bada relację między mediami a religijnością, rozumianą szeroko jako społeczna lub jednostkowa potrzeba sensu opierającego się na tym, co przekracza świat empiryczny.