• Issuu
  • Pojednanie – to jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi nie tylko Europa, ale ludzkość. Za tym słowem kryją się dziesiątki milionów ofiar, ludzi zamordowanych, ludzi, którzy zginęli w walce, rannych, ograbionych, zgwałconych, wygnanych.

    41,65 zł
  • W czym tkwi tajemnica atrakcyjności tego, co religijne, dla współczesnych mediów? Autor bada relację między mediami a religijnością, rozumianą szeroko jako społeczna lub jednostkowa potrzeba sensu opierającego się na tym, co przekracza świat empiryczny.

    29,75 zł
  • Dyskusja z nowym, skonstruowanym przez feminizm mitem „kobiecości”, który pomija znaczne obszary doświadczeń, związanych z orientacją seksualną, swoistym odczuwaniem ciała i jego ekspresją.

  • Konsekwentna i całościowa krytyka społeczna, wyprowadzona z upokorzeń, rozczarowań i cierpień codzienności.