• Issuu
Kalendarz grassowski
Kalendarz grassowski

Seria: Rzeczy artystyczne

ISBN: -

Rok wydania: 2007

Informacja:

328 stron
format netto 190×260 mm
oprawa twarda, całopłócienna
nakład: 2000 egzemplarzy
papier Munken Pure

[Nakład wyczerpany]
  • Kalendarz grassowski
  • Kalendarz grassowski
  • Kalendarz grassowski
  • Kalendarz grassowski
  • Kalendarz grassowski
  • Kalendarz grassowski
  • Kalendarz grassowski
  • Kalendarz grassowski
  • Kalendarz grassowski
  • Kalendarz grassowski

Kalendarz zawiera fragmenty utworów pisarza oraz jego wypowiedzi, nie wyłączając sentencji i anegdot (miedzy innymi na temat relacji polsko-niemieckich). Pod datami dziennymi znaleźć można najważniejsze zdarzenia z życia i twórczości noblisty. Całość dopełnia bogata ikonografia: portrety, podobizny rękopisów i dokumentów, zdjęcia rodzinne, fotografie i reprodukcje prac plastycznych. Format umożliwia dłuższe zapisy, dlatego kalendarz sprawdza się nie tylko jako narzędzie organizacji dnia i pracy, lecz również rodzaj dziennika pisanego w kontekście życia i twórczości Güntera Grassa. Wydanie dwujęzyczne, polsko-niemieckie.