• Issuu
Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli
Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli

ISBN: 978-83-7453-841-1

Informacja:

80 stron
format netto 110×167 mm
oprawa broszurowa
przekład Ola i Wojciech Kubińscy

[Tymczasowo niedostępne]
  • Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli
  • Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli
  • Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli
  • Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli
  • Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli

"Ludzka egzystencja, życie umysłu jest równoznaczna z doświadczaniem melancholii i żywotnej zdolności jej przezwyciężania. Można stwierdzić, że rodząc się, zostajemy naznaczeni stygmatem smutku..." Esej jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego z procesem myślowym wiąże się nierozerwalnie melancholia, dlaczego myśl człowieka nie wiąże się z radością.