• Issuu
O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj
O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj

Seria: Podręcznik Humanisty

ISBN: 978-83-7453-948-7

Rok wydania: 2011

[Tymczasowo niedostępne]

Już pierwsi filozofowie snuli rozważania nad naturą i rolą komizmu, ale również obecnie komizm stanowi przedmiot zainteresowań nie tylko filozofów, ale i badaczy literatury, artystów, psychologów czy socjologów. Bohdan Dziemidok dokonuje wyczerpującej klasyfikacji i charakterystyki teorii i rodzajów komizmu, wspierając się przykładami z takich dziedzin sztuki, jak film, teatr czy literatura. Monografii, wydanej po raz pierwszy w roku 1967, towarzyszy antologia najważniejszych tekstów teoretycznych o komizmie, zawierająca zarówno fragmenty tekstów klasyków (Platon, Arystoteles, Kant, Schopenhauer, Baudelaire, Freud), jak i współczesnych opracowań z tej dziedziny (Koestler, Cohen, Carroll). 

Recenzja  Agnieszki Daukszy na stronie e-splot.pl