• Issuu
O dawnej sztuce, jej teorii i historii
O dawnej sztuce, jej teorii i historii

ISBN: 978-83-7453-954-8

Rok wydania: 2009

[Tymczasowo niedostępne]
  • O dawnej sztuce, jej teorii i historii
  • O dawnej sztuce, jej teorii i historii
  • O dawnej sztuce, jej teorii i historii
  • O dawnej sztuce, jej teorii i historii
  • O dawnej sztuce, jej teorii i historii
  • O dawnej sztuce, jej teorii i historii
  • O dawnej sztuce, jej teorii i historii
  • O dawnej sztuce, jej teorii i historii
  • O dawnej sztuce, jej teorii i historii
  • O dawnej sztuce, jej teorii i historii

Jan Białostocki był wybitnym historykiem sztuki, uczniem Władysława Tatarkiewicza i Tadeusza Kotarbińskiego, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, a także Collège de France i New York University. Książka ta jest wyborem jego pism, ułożonym w cztery działy tematyczne, dotyczące myśli o sztuce, motywów i tematów w sztuce, artystów i ich idei oraz krajobrazu w malarstwie. Wyboru dokonali uczniowie Jana Białostockiego, kierując się przede wszystkim znaczeniem poszczególnych artykułów dla współczesnej wiedzy o sztuce.