• Issuu
Płeć śmierci
Płeć śmierci

Seria: Eseje o Sztuce

ISBN: 83-87316-72-5

Rok wydania: 1999

Informacja:

liczba stron: 196
format: 162 × 215 mm
oprawa broszurowa

[Nakład wyczerpany]

Na książkę składają się trzy eseje szkicujące historię przedstawiania śmierci w malarstwie oraz dzieje obrazowania idei "marności" w poezji i sztuce. W rozprawie tytułowej Białostocki analizuje przekształcanie się wizerunku śmierci w zależności od gramatycznego rodzaju słowa "śmierć" w poszczególnych językach. Szkic drugi omawia ewolucję przedstawień śmierci, od moralizatorskich, zakorzenionych w myśleniu religijnym, po związane ze świecką tradycją ikonografii funeralnej. Trzeci z tekstów analizuje tematy ikonografii vanitas, charakterystyczne dla poszczególnych epok i kręgów kulturowych (katolicyzm, protestantyzm), oraz ich rozwój od starożytności po wiek XIX.