• Issuu
Ślad wydawcy
Ślad wydawcy

Seria: Biblioteka Mnemosyne

Informacja:

Przełożyli: Joanna Ugniewska i Stanisław Kasprzysiak

[Książka w przygotowaniu]

Czym jest dobre wydawnictwo? Jakie książki powinno wydawać? Jak ma stworzyć więź ze swoimi czytelnikami? Jakie jest miejsce wydawcy we współczesnym świecie? Co stanie się z nim w przyszłości? Roberto Calasso, współzałożyciel i dyrektor oficyny Adelphi, szuka śladów wydawcy z perspektywy swego wieloletniego doświadczenia. Portrety wydawców z minionych wieków, wnikliwa analiza książek uznanych za sukces Adelphi, dzieje edytorstwa w czasach postępującej digitalizacji – wszystko to składa się na wnikliwy obraz kondycji współczesnego rynku książki, a przede wszystkim samego wydawcy.

Newsletter