• Issuu
Społeczeństwo Spektaklu
Społeczeństwo Spektaklu

Seria: Idee

ISBN: 83-87316-66-0

Rok wydania: 1998

Informacja:

przekład: Anka Ptaszkowska przy współpracy Leszka Brogowskiego

liczba stron: 128
format: 140 × 225 mm
oprawa broszurowa

[Nakład wyczerpany]

Mityczna książka paryskiego maja. Dokonana w niej krytyka cywilizacji Spektaklu nie ma charakteru czysto teoretycznego. Debord był rewolucjonistą w pełnym znaczeniu tego słowa. Jako artysta, poeta, autor filmów, współtwórca Międzynarodówki Sytuacjonistycznej, wcielał w czyn krytyczną funkcję sztuki, praktykując metodę odwracania (détournement) istniejących sytuacji społecznych. Jego pionierskie i profetyczne analizy społeczeństwa mass mediów, zadziwiające nas dziś trafnością, precyzją i głębią, pozostaną wzorem, wynikają bowiem z radykalnej bezkompromisowości.