• Issuu
Miasto i mit
Miasto i mit

Seria: Idee

ISBN: 83-88560-21-2

Rok wydania: 2000

Informacja:

przekład: Bogusław Żyłko
liczba stron: 260
format: 140 x 225 mm
oprawa broszurowa

[Nakład wyczerpany]

Pierwsza w Polsce książkowa publikacja prac wybitnego rosyjskiego humanisty, współzałożyciela tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki. Na tom składają się dwie rozprawy poświęcone semiotyce i mitologii miasta. W pierwszej z nich Toporow analizuje obecny w różnych cywilizacjach i przekazach mitologicznych motyw miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy. Rozprawa druga, stanowiąca trzon książki, poświęcona jest Petersburgowi i tekstowi Petersburskiemu literatury rosyjskiej – nie tyle tekstowi o mieście, ile heterogenicznemu tekstowi miasta przemawiającego swymi ulicami, placami, wyspami, parkami, gmachami, pomnikami, ludźmi, historią, ideami. Autor ukazuje rozwój i przemiany tego tekstu, przywołuje jego niezliczonych przedstawicieli, którzy uwiecznili go w swoich utworach literackich, wspomnieniach i korespondencji.