• Issuu
Mistycy, spirytualiści i alchemicy niemieccy XVI wieku
Mistycy, spirytualiści i alchemicy niemieccy XVI wieku

Seria: Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii

ISBN: 83-902087-6-8

Rok wydania: 1996

Informacja:

przekład: Leszek Brogowski

liczba stron: 266
format: 130 × 200 mm
oprawa twarda

[Nakład wyczerpany]

Cztery naszkicowane przez Koyrégo filozoficzne portrety – Kaspara Schwenckfelda, Sebastiana Francka, Paracelsusa i Walentyna Weigla – wydobywają z zapomnienia fascynujące postacie z okresu reformacji. Ukazują ludzi, którzy podejmowali dręczące epokę religijne i teologiczne wątpliwości, walczyli o autonomię swych przekonań, gotowi bronić prawdy, do której doszli za sprawą głębokiej wiary i własnego rozumu. Wszyscy oni zarówno inspirowali się wystąpieniem Lutra, które rozpoczęło proces reformacji, jak i krytykowali jego postawę jako zdradę najczystszych ideałów protestanckich. Stanęli tym samym w podwójnej opozycji: to bowiem, co przejęli od Lutra, było krytyką katolicyzmu, to natomiast, w czym mu się przeciwstawili, stanowiło krytykę protestantyzmu. Stając w opozycji do opozycji, wyostrzyli sens pierwotnego buntu duchowego, skierowanego przeciw moralnej degeneracji ówczesnego Kościoła. Dokonana przez Koyrégo rekonstrukcja ich poglądów w istotny sposób uzupełnia obraz reformacji.