• Issuu
Oblicza Rosji
Oblicza Rosji

Seria: Historie

ISBN: 83-89405-10-5

Rok wydania: 2003

Informacja:

przekład: Bogusław Żyłko

liczba stron: 352
format: 165 × 235 mm
oprawa twarda

[Nakład wyczerpany]

Monografia kultury rosyjskiej XIX wieku – od materialnych warunków życia codziennego po charakterystykę instytucji życia kultury „wysokiej”. Książka Jegorowa powstała jako część monumentalnego wielotomowego wydawnictwa zatytułowanego Z dziejów kultury rosyjskiej ( t. V, Moskwa 1996). Można powiedzieć, że stanowi ona swoiste przedłużenie książki Łotmana Rosja i znaki o kulturze rosyjskiej XVIII i początku XIX wieku. Choć nosi ona na sobie indywidualne piętno swego autora, to jednak łączy ją z poprzedniczką wspólnota metody, spojrzenia na kulturę sub specie semioticae.