• Issuu
No picture
Kalkowska. Biogeografia

Rok wydania: 2020

[Książka w przygotowaniu]

Eleonora Kalkowska – dramatopisarka, poetka, prozaiczka – to postać fascynująca. Była postacią wielu języków, stała na pograniczu kultur, nieustannie migrowała przez kolejne „centra” i „peryferie” modernistycznej produkcji, nie cofała się przed śmiałym przekraczaniem granic geograficznych, politycznych ani obyczajowych.

Materiały wydobyte z archiwów (instytucjonalnych i rodzinnych) umożliwiły autorce książki nakreślenie szczegółowego, intymnego portretu Kalkowskiej, a także ukazanie jej jako ważnej aktorki sieci transnarodowego modernizmu.