• Issuu
Widzieć prawdę
Widzieć prawdę

Seria: Pisarze

ISBN: 83-7453-725-6

Rok wydania: 2005

[Tymczasowo niedostępne]

Autor rekonstruuje podstawy twórczego światopoglądu Czapskiego, wskazuje na rozwój stworzonej przez niego estetyki malarskiej w powiązaniu z jego twórczością literacką oraz refleksją etyczną i epistemologiczną. W zakres zainteresowania Mańkowskiego wchodzą: krystalizacja myśli Czapskiego w dialogu z pismami mistrzów, spotkanie z nieludzką historią, namysł nad rolą prawdy i piękna w kulturze, dążenie artysty do odkrycia prawdy o sobie, osiągnięcia duchowej dojrzałości w akcie autokontemplacji.