• Issuu
Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Studium historycznoliterackie
Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Studium historycznoliterackie

Seria: Pisarze

ISBN: 978-83-7453-798-8

Rok wydania: 2008

Informacja:

liczba stron: 184
format: 140 × 225 mm
oprawa broszurowa

[Nakład wyczerpany]

Przeświadczenie wcale nienowe, że u korzeni bytu trwa poeta, nadało pęd symbolizmowi, wielokształtnemu kierunkowi w poezji XIX i XX wieku. Poecie jako władcy języka, który dosięga niewyrażalnego, przypadła rola teurga, poezji zaś – przywilej dotykania samego istnienia. Otwarła się dziedzina bycia niezapośredniczonego. Wkroczył w nią Bolesław Leśmian i z odwagą przynależną talentowi zapuścił się w pierwotny świat ducha. W ślad za symbolistami, szczególnie rosyjskimi, wniknął w strukturę żywej myśli archaicznej, zachowanej w folklorze ludowym, mitach i starożytnych eposach. Przewędrował archaiczne światy i zaświaty, jak szaman wszechwidzący w ekstazie, by stworzć świat własny, archaiczny, a tak bliski. I jako poeta-mitotwórca zostać przewodnikiem potrzebujących odwiecznej wiedzy o istnieniu.