• Issuu
Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie
Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie

Seria: Wokół literatury

ISBN: 978-83-7453-873-2

Rok wydania: 2008

Informacja:
352 strony
format netto 140 x 225 mm
oprawa broszurowa szyta nićmi
[Tymczasowo niedostępne]
Człowiek czarnoromantyczny jest odwrotnością człowieka
jako duchowej doskonałości: niecierpliwy, pyszny, gniewny,
niesprawiedliwy, nieufny, niewierny, bezwstydny. Ale przy
tym wszystkim: ma rozmach! Destruktor, zbrodniarz, banita,
który odpłatę mógłby znaleźć tylko w jakiejś koszmarnej
męczarni. W dziełach czarnej romantyki do nieba wzdycha
w człowieku samo Piekło.

Newsletter