• Issuu
Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska

Seria: Podręcznik Humanisty

ISBN: 978-83-7453-940-1

Rok wydania: 2010

Informacja:

liczba stron: 272
oprawa zintegrowana

[Tymczasowo niedostępne]
  • Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
  • Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
  • Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
  • Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
  • Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
  • Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
  • Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
  • Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
  • Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska
  • Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska

Zadaniem niniejszej rozprawy jest w miarę wyczerpujący opis zjawiska, które w historii współczesnej humanistyki określa się mianem tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej. Książka zawiera rys historyczny szkoły, okoliczności, które umożliwiły jej powstanie, charakterystykę jej ojców-założycieli, omówienie głównych etapów rozwojowych szkoły – początków, okresu „burzy i naporu” i zmierzchu. Z kolei zawartość merytoryczna prac semiotyków z Tartu i Moskwy została przedstawiona niejako w dwóch odsłonach. Niniejszy tom prezentuje główne idee, na których opiera się cała doktryna omawianej szkoły. Jej zastosowanie w badaniach nad rozmaitymi dziedzinami kultury ukazane zostanie w oddzielnej publikacji.      

Recenzja Łukasza Sochackiego na stronie barbarzynca.com         

Klienci, którzy kupili tę książkę, wybrali również: