• Issuu
No picture
Poiesis doświadczenia, poiesis tożsamości

Seria: Media

ISBN: 978-83-7908-162-2

Rok wydania: 2019

Informacja:

Fundacja Terytoria Książki

[Książka w przygotowaniu]

Książka przygląda się literackim i nieliterackim świadectwom afazji, opracowanym w odniesieniu do tekstologii oraz do badań nad językiem i doświadczeniami granicznymi.