• Issuu
Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski
Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski

Seria: Terytoria Teatru

ISBN: 83-89405-16-4

Rok wydania: 2004

Informacja:

804 stron
format netto 165×235 mm
oprawa broszurowa
600 ilustracji czarno-białych
projekt graficzny i typograficzny:
Joanna Kwiatkowska

[Tymczasowo niedostępne]

Kilkanaście studiów poświęconych jednemu z najwybitniejszych teatrów Europy i jego twórcom – Juliuszowi Osterwie i Mieczysławowi Limanowskiemu, a także eksponujących analogie pomiędzy Redutą a Laboratorium Jerzego Grotowskiego. W książce znajduje się również pierwsze monograficzne opracowanie "Hebrajskiego Studium Dramatycznego w Wilnie (1927-1933)". Ponad dwudziestoletnia praca nad specyfiką teatru Osterwy różnobarwnej i inspirującej, przyciągającej rozważaniami historyka teatru, historyka kultury i antropologa. Zbigniew Osiński, tropiąc ślady Reduty, dokonuje reinterpretacji obiegowych prawd czy półprawd, formuł i nawyków badawczych.