• Issuu
Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych
Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych

Seria: Klasyka Światowej Humanistyki

ISBN: 978-83-7453-676-9

Rok wydania: 2007

Informacja:

przekład: W. Jakiel
liczba stron: 296
format: 165 × 235 mm
oprawa twarda


[Tymczasowo niedostępne]

„Idea pokrewieństwa sztuk do tego stopnia zakorzeniła się w ludzkich umysłach od najdawniejszych czasów, że musi być w niej coś więcej i coś głębszego niż próżna spekulacja, coś, co z uporem wraca i nie daje się łatwo zignorować” – pisze na wstępie Mario Praz. Książka stanowi interesujące potraktowanie tradycyjnego tematu powinowactwa sztuk. Praz reprezentuje swoistą postawę metodologiczną, mianowicie poszukuje w obrębie literatury i sztuk plastycznych podobieństwa struktury, istniejącego niezależnie od zróżnicowanych środków wyrazu. Dając czytelnikowi nowoczesne ujęcie dwu sposobów widzenia i przedstawiania świata, wiąże je z szeroko zarysowanym materiałem porównawczym.