• Issuu
No picture
Być ze świata. Cztery eseje o etyce posthumanistycznej

Rok wydania: 2021

[Książka w przygotowaniu]

Książka wyrosła z obcowania Moniki Rogowskiej-Stangret z tekstami filozoficznymi, które nie zawsze da się opatrzyć jedną zbiorczą etykietą (taką jak nurty, w ramach których autorka sytuuje swoje badania, czyli feministyczne nowe materializmy i posthumanistyka), ale które mimo to mają ze sobą coś wspólnego, coś, co pozwala zebrać rozważania w jednym tomie zatytułowanym Być ze świata. Cztery eseje o etyce posthumanistycznej. Tym czymś wspólnym jest potrzeba wypracowania teorii na miarę tej chwili, w której się znajdujemy.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019.