• Issuu
Uniwersytet na miarę swego czasu
Uniwersytet na miarę swego czasu

ISBN: 978-83-7453-115-3

Rok wydania: 2013

Informacja:

liczba stron: 380
format: 165 × 235 mm
oprawa broszurowa

nasza cena: 40,80 zł

cena rynkowa: 48,00 zł

Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 33,60 zł

  • Uniwersytet na miarę swego czasu
  • Uniwersytet na miarę swego czasu
  • Uniwersytet na miarę swego czasu
  • Uniwersytet na miarę swego czasu
  • Uniwersytet na miarę swego czasu
  • Uniwersytet na miarę swego czasu
  • Uniwersytet na miarę swego czasu
  • Uniwersytet na miarę swego czasu
  • Uniwersytet na miarę swego czasu
  • Uniwersytet na miarę swego czasu

Szkolnictwo wyższe w krajach nordyckich się zmienia, podobnie jak w większości krajów świata. Krytycy obecnie dominującej idei uniwersytetu w tym obszarze Europy utrzymują, że tradycyjne wartości humboldtowskie, związane z prowadzeniem badań i nauczaniem, oraz skandynawskie, związane z dążeniem do wyrównywania szans i nierówności społecznych za pomocą edukacji akademickiej, zostają zastąpione przez utylitaryzm rynkowy. Rozważania zawarte w książce wskazują jednak na nierozerwalność myślenia o funkcji i roli uczelni oraz o zarządzaniu szkolnictwem wyższym z wizjami nowoczesnego rozwoju społecznego. Przeprowadzone analizy wykazują, że uniwersytet jest zawsze instytucją na miarę swego czasu, a szkolnictwo wyższe, będące na północy Europy nieodłączną częścią sektora publicznego, podlega zmianom analogicznym do reform zachodzących w nordyckim modelu państwa opiekuńczego w erze postindustrialnej.

Klienci, którzy kupili tę książkę, wybrali również: